กรมท่าอากาศยานเปิดสมัครสอบรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 288 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 288 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

ประกาศกรมท่าอากาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งต่างๆ (มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา , ปวส.ทุกสาขา) ปฏิบัติงานที่
– กองคลัง
– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
– ท่าอากาศยานกระบี่
– ท่าอากาศยานขอนแก่น
– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
– ท่าอากาศยานอุดรธานี
– ท่าอากาศยาน
– อุบลราชธานี
– ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
– ท่าอากาศยานตรัง
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก
– ท่าอากาศยานน่านนคร

– ท่าอากาศยานลำปาง
– ท่าอากาศยานสกลนคร
– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
– ท่าอากาศยานแม่สอด
– ท่าอากาศยานเลย
– ท่าอากาศยานนครพนม
– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
– ท่าอากาศยานชุมพร
– ท่าอากาศยานนราธิวาส
– ท่าอากาศยานระนอง
– ท่าอากาศยานบุรีรัมยั
– ท่าอากาศยานแพร่
– ท่าอากาศยานหัวหิน
– ท่าอากาศยานปาย

รวม 288 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559 ที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียดตำแหน่ง

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ