ข่าวเปิดสมัครสอบตำรวจ 2559 นายสิบตํารวจ ม.6 ปวช 59

solder6

เตรียมเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา
ข่าวเปิดสอบตํารวจล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดสอบตำรวจประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา โดยรับสมัครจากผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

การเปิดสอบตำรวจประจำปี 2558 (การเปิดสอบตำรวจครั้งที่ผ่านมา)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ดังนี้
1. จากบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา
2. จากทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา- คำแนะนำในการเตรียมตัวอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ
– ขอบเขตวิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ ประจำปี 25581. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 4,000 อัตรา พ.ศ.2558  การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย (ยกเว้น สาย ปจ.3 รับเฉพาะเพศหญิง )
– มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่วัดรอบอก)
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า2. รับสมัครทหารเกณฑ์ 1,000 อัตรา พ.ศ. 2558  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 ศชต.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน (ไม่รับสมัครจากนักศึกษาวิชาทหาร)
– มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าการรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
นักเรียนนายสิบตำรวจ
– กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
– ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
– ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
– ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
– ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
– ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
– ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
– ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
– ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
– ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
– ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
– กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

รับสมัครจากทหารเกณฑ์

ข้อมูลจาก http://www.ประกาศผลสอบ.com/prd-detail.php?prd_id=108