ข่าวเปิดสอบและเเนวข้อสอบ

 

 

กลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบทุกสายงานบัญชี-พิสูจน์หลักฐาน-นิติกร-สอบสวน

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวยข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวยจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)

 

กลุ่มวิชาบัญชีตำรวจ ใช้สอบเฉพาะสายบัญชีของตำรวจเท่านั้น

1.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (67 หน้า)

2.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ประกาศกองการสอบไม่ได้แจ้งว่าฉบับใดบ้าง)

2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 (32 หน้า)
2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 (24 หน้า)

3. หลักการบัญชีทั่วไป (เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมาครับ)

 

 

กลุ่มวิชากฎหมาย

ป.อาญา (122 หน้า)

ป.วิอาญา (107 หน้า)

กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) แนะนำหนังสือของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล เน้นส่วนของอาญา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (23 หน้า)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์มนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (89 หน้า)
แนะนำหนังสือของ อ.อุดม

กำหนดการ สอบ นายสิบตำรวจ- นายสิบทหาร

 

รวมกำหนดการคัดเลือก ปี61*
สายนายสิบตำรวจ – ทหาร

.
นายสิบตำรวจ (นสต.)
รับสมัคร 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60
สอบวิชาการ 21 ม.ค.61
.
นักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.)**
รับสมัคร 15 ธ.ค.60 – 25 ม.ค.61
สอบวิชาการ 17 หรือ 18 ก.พ.61
**มีการปรับแก้จากกำหนดการเดิม**
.
นักเรียนจ่าอากาศ (นจอ.)
รับสมัคร 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค.61
สอบวิชาการ 7 มี.ค.61
.
นักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.)
รับสมัคร 1 ธ.ค.60 – 14 ก.พ.61
สอบวิชาการ 9 มี.ค.61
.
นักเรียนนายสิบแผนที่ (นนส.ผท.)
รับสมัคร 18 ธ.ค.60 – 2 มี.ค.61
สอบวิชาการ 11 มี.ค.61
.
*รวมกำหนดการ เวบไซต์รับสมัคร สถานที่สอบ และรายละเอียดอย่างอื่นๆ ติดตามได้ที่กลุ่ม
ติวแนะแนวเรียนต่อ ทหารตำรวจ
.
.
>นสต61<
#นายสิบตำรวจ #สายปราบปราม ปี61 5,000อัตรา
#รับสมัคร 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60
ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/
#สอบวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 สถานที่ตามที่จะประกาศ
6วิชาที่สอบ: 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 2.ภาษาไทย 3.ภาษาอังกฤษ 4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 6.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/AdmissionDivision/index.php/2017/11/23/23_11_60-2/
facebook กองการสอบ
.
.
>นนส61<
#นักเรียนนายสิบทหารบก ปี61 รับ 1980 นาย
#นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ราบตรง) ปี61 รับ 700 นาย
รับสมัคร 15 ธ.ค.60 – 25 ม.ค.61
ทางเว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/
หรือ https://atc-rta.thaijobjob.com/
#สอบวิชาการ
พลเรือน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก และบางนา
พลทหารฯ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก
5วิชาที่สอบ: วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย วิชาละ 25 ข้อ และ วิชาความรู้ทั่วไป (20 ข้อ ได้แก่ ศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม, วิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่) รวม 120 ข้อ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร ของ ยศ.ทบ. http://www.radd-atc.com/images/61_ten_pragat1.pdf
รายละเอียดอื่นๆ รอระเบียบการเพิ่มเติมจาก
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
http://www.radd-atc.com/12345.html
หรือเว็บ ยศ.ทบ. http://atc.rta.mi.th/web/
facebook โรงเรียนนายสิบทหารบก
.
.
>นจอ61<
#นักเรียนจ่าอากาศ ปี61 #393อัตรา
รับสมัคร 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค.61
ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/
หรือ
https://atts.thaijobjob.com/
#สอบวิชาการ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
5วิชาที่สอบ: วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคม

#ดาวน์โหลด รายละเอียดและระเบียบการ
http://atts.ac.th/home/index.php
facebook รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ
.
.
>นรจ61<
#นักเรียนจ่าทหารเรือ 2561
รับสมัคร 1 ธ.ค.60 – 14 ก.พ.61
ทางเว็บไซต์ http://58.97.114.61/nrjtest61/
หรือ
http://www.navedu.navy.mi.th/indexnavedu.html
#สอบวิชาการ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ที่ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
4วิชาที่สอบ: วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

#ดาวน์โหลด ไฟล์คำแนะนำการรับสมัคร
http://www.navedu.navy.mi.th/nrj_61/nrj61_guide_241160.pdf
facebook นักเรียนจ่าทหารเรือ
.
.
>นนส.ผท.61<
#นักเรียนนายสิบแผนที่ 2561
รับสมัคร (เฉพาะที่กำลังเรียน หรือ จบ ม.6 สายวิทย์ เท่านั้น)
#สมัครทางไปรษณีย์ 18 ธ.ค.60 – 16 ก.พ.61
#สมัครด้วยตนเอง 19 ก.พ.61 – 2 มี.ค.61
ที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
(เยื้องอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามมวยราชดำเนิน)
#สอบวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
ที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
5วิชาที่สอบ: วิทยาศาสตร์(เฉพาะฟิสิกส์), คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและสังคมศึกษา
#รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nidahouse789.com
รร.แผนที่ ผท.ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-281-8662

 

ยินดีกับลูกศิษย์นิด้าเฮ้าทุกคน
รายชื่อผู้สอบติด อปท.2560
รับ”เสื้อสามารถ “นิด้าเฮ้า ”

1. น.ส.กุลชลิตา กัมหาวงศ์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404149) 0833744455
2.น.ส.นงลักษณ์ ชนไพโรจน์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404179)
3. น.ส. มนภัทร ลำพูน นักทรัพยากรบุคคล อีสาน เขต 1 โทร 081 9709980
4.นางวิสา ชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อีสาน เขต 1 (0807951998)
5.นางธิฆัมพร มีปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ เหนือ เขต 2 (0990615353)
6.นายมารุตพงษ์. เพิดขุนทด. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ. อีสาน. เขต. 1. โทร 0933256036
7.น.ส.อารีรัชต์ จันทะไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลาง เขต2 โทร 0884994803
8.วรนุช. บัวเย็น 2221407029 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคกลางเขต 2
9.นายเมธาพัฒน์ สาสูงเนิน ต่ำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อีสาน เขต1 โทร 089-7155806
10.นางอิศรา เรือนไทย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน อิสาน เขต 1 (081 7582104)
11.น.ส.สวรรณยา อาจเอื้อม
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคใต้ เขต1 0822032958
12.น.ส.ธัญรดา. การรักเรียน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคกลางเขต2 0625945915
13.น.ส.อนุศรา วงศ์เพ็ญ
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) ภาคกลางเขต 2
โทร 084-4702375
14.น.ส. ปิยาภรณ์ อาจารยานนท์
(นิติกรปฏิบัติการ) อีสาน
เขต 1 (0863965449)
15.น.ส.ภรภัทร กุลศิริ (เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน) ภาคอีสาน เขต1 (0885991715)
16.วาสุณี ศรีศิลปกร นโยบายและแผน อีสาน เขต1 0932454998
17.พรรณิการ์ รัตนเมือง นักวิเคราะห์นโยบาย เขต1 เบอร์ 089-6253335
18.วาสุณี ศรีศิลปกร 0932452998 โคราช
19.กัญญาณี ศรีโพธิ์. พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคเหนือเขต๒ (0987499849)

ผลงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=718765341666350&id=337993903076831

 

16444085_10202745752562930_1646969872_o

นสต.นิติพล  ลึกประโคน

13117

ติวสอบท้องถิ่น 2556และ2557 รับรองผล 100%

16237374_1175068752613527_155825731_n

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา คอร์สติวท้องถิ่น ติดยก class^^

aas

img_1027img_1028img_1029

16244481_10202712017839583_937978291_n

 

 

 

img_1030img_103113108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116  13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13130 13131