บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 63 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– นักบริหารงานทั่วไป
– วิศวกร
– นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
– นักบริหารงานพาณิชย์
– พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

– ช่างโทรคมนาคม
– ช่าง
– พนักงานธุรการ
– พนักงานการเงินและบัญชี

รวม 63 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: งานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ