แฟรนไชส์

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b9%89%e0%b8%b23-1

 

 

fb_img_1462357099910

Nida House เป็นกิจการด้านการศึกษาในลักษณะศูนย์เตรียมสอบแบบ  On-Demand  ตอบโจทย์ความต้องการทางการศึกษาที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก  ความพึงพอใจสูงสุด  และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  นับเป็นเวลา  15 ปี  ที่  Nida House  ได้ดำเนินธุรกิจด้านเตรียมสอบราชการและติวคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  ป.6 – ม.6  สามารถให้บริการแก่นักเรียนและผู้ต้องการสอบรับราชการ  มากกว่า  3  แสนคน  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  29 หลักสูตร  (ข้อมูล ณ ธันวาคม  2559)

 

ทั้งนี้  Nida House  ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้น  โดยใช้ระบบแฟรนไชส์  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริหารกิจการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน  ภายใต้ระบบการบริหารสาขา  และระบบบริหารทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดย Nida House จะเป็นที่ปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด  ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน  ระบบการเงิน  แผนการตลาด  และแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งจัดส่งเข้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ  และแก้ปัญหาต่างๆ

 

 

1445566864904

 

 

สิทธิประโยชน์

sss

การสนับสนุนจากทางนิด้าเฮ้า

–  การลงทุนหลักสูตรและบุคลากรผู้สอน  ตลอดอายุสัญญา

–  การให้ความรู้  และเทคนิคการบริหารการจัดการสาขา  โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

–  การเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ  แก้ปัญหา  อย่างสม่ำเสมอ  หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ

–  การช่วยตรวจสอบมาตรฐานศูนย์สาขาในด้านต่าง ๆ

–  การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่  (Innovation System)  เพื่อการพัฒนาสาขาให้ดีขึ้น

–  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง       และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ   ตามแผนกำหนดของนิด้าเฮ้า

–  อื่นๆ

 

 

ขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์

      คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  มีความพร้อมด้านการลงทุน

–  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของนิด้าเฮ้าอย่างเคร่งครัด

–  รักงานบริการ  อดทน  ไม่ย่อท้อ

–  สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

 

หลักฐานการสมัคร

–  ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย  และสำเนาบัตรประชาชน

–  สำเนาทะเบียนบ้าน

–  ใบรับรองแพทย์  (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

 

ขั้นตอนสู่การเป็นแฟรนไชส์

–  เข้าฟังการสัมมนาการลงทุน

–  เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ

–  เข้าอบรมการบริหารจัดการสาขา

–  เริ่มบริหารจัดการสาขาแฟรนไชส์

 

ยินดีกับลูกศิษย์นิด้าเฮ้าทุกคน
รายชื่อผู้สอบติด อปท.2560
รับ”เสื้อสามารถ “นิด้าเฮ้า ”

1. น.ส.กุลชลิตา กัมหาวงศ์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404149) 0833744455
2.น.ส.นงลักษณ์ ชนไพโรจน์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404179)
3. น.ส. มนภัทร ลำพูน นักทรัพยากรบุคคล อีสาน เขต 1 โทร 081 9709980
4.นางวิสา ชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อีสาน เขต 1 (0807951998)
5.นางธิฆัมพร มีปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ เหนือ เขต 2 (0990615353)
6.นายมารุตพงษ์. เพิดขุนทด. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ. อีสาน. เขต. 1. โทร 0933256036
7.น.ส.อารีรัชต์ จันทะไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลาง เขต2 โทร 0884994803
8.วรนุช. บัวเย็น 2221407029 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคกลางเขต 2
9.นายเมธาพัฒน์ สาสูงเนิน ต่ำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อีสาน เขต1 โทร 089-7155806
10.นางอิศรา เรือนไทย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน อิสาน เขต 1 (081 7582104)
11.น.ส.สวรรณยา อาจเอื้อม
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคใต้ เขต1 0822032958
12.น.ส.ธัญรดา. การรักเรียน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคกลางเขต2 0625945915
13.น.ส.อนุศรา วงศ์เพ็ญ
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) ภาคกลางเขต 2
โทร 084-4702375
14.น.ส. ปิยาภรณ์ อาจารยานนท์
(นิติกรปฏิบัติการ) อีสาน
เขต 1 (0863965449)
15.น.ส.ภรภัทร กุลศิริ (เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน) ภาคอีสาน เขต1 (0885991715)
16.วาสุณี ศรีศิลปกร นโยบายและแผน อีสาน เขต1 0932454998
17.พรรณิการ์ รัตนเมือง นักวิเคราะห์นโยบาย เขต1 เบอร์ 089-6253335
18.วาสุณี ศรีศิลปกร 0932452998 โคราช
19.กัญญาณี ศรีโพธิ์. พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคเหนือเขต๒ (0987499849)

ผลงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=718765341666350&id=337993903076831

 

16444085_10202745752562930_1646969872_o

นสต.นิติพล  ลึกประโคน

13117

ติวสอบท้องถิ่น 2556และ2557 รับรองผล 100%

16237374_1175068752613527_155825731_n

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา คอร์สติวท้องถิ่น ติดยก class^^

aas

img_1027img_1028img_1029

16244481_10202712017839583_937978291_n

 

 

 

img_1030img_103113108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116  13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13130 13131