3 วิธี ทำข้อสอบให้ทันเวลา แม่นยำ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Effective Testing
ปัญหาการทำข้อสอบ “ไม่ทัน”
ถือเป็นวิกฤติของผู้สอบ     ที่สู้
อุตสาหะพากเพียร อ่านหนังสือ
อย่างหนัก แต่กลับทำข้อสอบไม่ทัน
น่าเสียดายมาก

กว่า 70%  ของผู้เข้าสอบ          พบว่า
ตนเอง         “ขาดการบริหารเวลา”
ในห้องสอบและ “ตัดสินใจนานเกินไป”
เขาจึงไม่สามารถเป็น    On Top 20%
ของผู้สอบผ่าน       ครูจึงรวบรวม 3 วิธี
ทำข้อสอบ (ปรนัย)  ให้มีประสิทธิภาพ

I.บริหารเวลาสอบ
ตามระดับความมั่นใจที่มี 4 ระดับ

1) ข้อเป๊ะ (ระดับความมั่นใจ 90-100%)
– อ่าน, ติวตรงแนวข้อสอบ ซึ่งถือว่าเป็น
การทำข้อสอบ        ประสิทธิภาพสูงสุด
บางคนใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที   ก็สามารถ
ได้คำตอบอย่างมั่นใจได้แล้ว

2) ข้อลุ้น (ระดับความมั่นใจ 70%)
– ถ้ามี 4 ตัวเลือก     ใช้วิธีตัดตัวเลือกที่
คิดว่าผิดแน่ ๆ  ออกก่อน   2 ใน 4 จะได้
เลือกง่ายขึ้น โอกาสถูก     จึงกลายเป็น
50:50 แทนที่จะเป็นโอกาสผิด 60:40
หรือ 70:30

– ข้อสังเกตุ คือ การใช้เวลาในข้อลักษณะ
อาจให้น้ำหนักเวลามากบ้าง  ได้เช่น จาก
1:30 นาที เป็น 2 นาที/ข้อ        เพื่อความ
แม่นยำ ในการคิดพิจารณา

3) ข้อลวง (ระดับความมั่นใจ 50%)
– ผู้เข้าสอบ มัก  “ติดกับ”     ข้อลวงของ
Choice ได้ง่าย ๆ แต่ก็ควรเดาแบบมีเทคนิค
3.1 ตัดข้อเลือกที่คิดว่า ผิดแน่ ๆ  ออกไป
ก่อน 1 ใน 4 ดังนี้ โอกาสผิดจะเหลือ 75%
มิใช่ผิด 100%
3.2 ถ้าเป็นวิชาภาษาไทย หรือ อังกฤษ
ข้อที่ถูก          มักจะมีลักษณะคล้ายกัน
มากที่สุด อยู่ 2 ข้อ จงหาข้อที่คล้ายกัน
มากที่สุด 1 ใน 2 มักจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

4) ข้อเดา (ระดับความมั่นใจ 25% – 0%)
– อาจข้ามไปก่อน หรือ    ถ้าเป็นข้อต่อเนื่อง
อาจมีคำตอบในข้อต่อเนื่องเป็นแนวทางการ
ตอบในข้อที่เราข้ามไปก็เป็นได้ (ได้ผลถึง 30%)

II. ไม่จำเป็นต้องทำเรียงข้อ
ต่อเนื่องจากข้อ 1 ใหญ่ เมื่อเราจำสูตรนี้ไว้
100 – 70  50 – 25 – 0       การทำเรียงข้อ
จะทำให้เราไม่ได้ Focus    สมาธิไปในข้อ
ที่เราถนัด หรือวิชาที่ถนัดก่อน โอกาสที่ไม่ทัน
ในข้อที่ทำได้จึงมีสูง   ถือเป็นข้อผิดพลาด
อย่างมากในการบริหารเวลา
จงทำเรียงตามวิชา หรือ ข้อที่เราถนัด หรือ
รู้คำตอบ แน่นอนก่อนทันที เมื่อเริ่มลงมือทำ
ข้อสอบ เช่น ใน 6 วิชาที่ใช้สอบ
นายสิบตำรวจเราถนัด ภาษาไทยมากที่สุด
ก็ให้พลิกทำ วิชานี้ก่อน ใน Part ที่เราถนัด
ที่สุดก่อน ข้ามข้อ 1-40 ในวิชาความสามารถ
ทั่วไป ไปก่อน
ห้ามทำเรียงข้อ ถ้าทำวิชาที่เราไม่ถนัดก่อน
แบบเรียงข้อ โอกาสพลาดมีสูง     ถึง 80%
เหมือนติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก

III. นาฬิกาข้อมือ คือ ชีวิต

อย่าหวังว่า.. จะดูเวลา   จากมือถือ
หรือ นาฬิกาแขวนผนัง    (ถ้ามีก็ดี)
เพราะเขาให้ปิดมือถือ และห้ามนำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์        เข้าไป
ห้องสอบ    จงดูนาฬิกาเป็นระยะ ๆ
เพื่อให้รู้ว่า เวลาผ่านไปเท่าไรแล้ว
เราจะรู้เวลา และจัดการกับข้อสอบ
ได้ดีกว่า คนที่ไม่คำนึงถึงเวลาเลย
เพราะคนไม่รู้ถึงเวลาจะทำข้อสอบ
ไปเรื่อย ๆ กะเวลาเอง   เหมือนคน
ตาบอด      ไม่รู้ว่าตนเอง ยังอยู่กับ
ข้อสอบได้นานแค่ไหน
ในทางกลับกัน  คนที่มีเวลา    (รู้เวลา)
จะบริหารเวลาว่าอีก 2 ช.ม.  อีก 1 ช.ม.
สุดท้าย จะทำ Part ไหน จะให้น้ำหนัก
เวลากับวิชาไหนต่อดี หรืออีก 30 นาที
สุดท้าย จะอุดช่องว่างในกระดาษคำตอบ
ที่ข้ามไปตรงไหนก่อนหรือว่า   จะอ่าน
บทความวิเคราะห์อีก 1 บาท   ทันไหม
หรือ    จะเลือกทำข้อที่มั่นใจ 70% ต่อ
ซึ่งจะเก็บคะแนนได้มากกว่า    (ถ้าเรา
ไม่ถนัดการวิเคราะห์บทความ) เป็นต้น
อีก 5 – 10 นาที สุดท้าย         เป็นเวลา
ตรวจทาน   คำตอบในกระดาษคำตอบ
ว่าข้อไหน    ยังไม่ได้ตอบ  หรือ เลือก
เกิน 1 ตัว เลือกในข้อนั้น

2 – 3 นาที ก่อนเริ่มทำข้อสอบ    ให้พลิก
ดูข้อสอบ  ด้วยการจูนสมาธิให้นิ่งหายใจ
เข้าออก  ลึก ๆ     เพื่อปรับสมดุลย์สมอง
เป็นคลื่นที่พร้อมจะเปิดสมองทำข้อสอบ
เห็นภาพตนเอง ทำข้อสอบด้วยความมั่นใจ
และ บริหารเวลาได้ดี ยิ้มให้กับข้อสอบ

สนใจสมัครเรียน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันเตรียมเตรียมสอบราชการนิด้า

โทร. 093-536 3615
Lind ID : sudavadee2522
Inbox : http://bit.ly/2fn2h8q